Garanti Markaları

Garanti markası birçok işletme tarafından marka sahibinin kontrolü altında kullanılan ve söz konusu işletmelerin mal veya hizmetlerinin garanti markası sahibi tarafından düzenlenen yönetmelikte belirtilen ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markası müşteri çevresi bakımından kendisini taşıyan ürünlere yarar ve değerini veren özelliklerin varlığı konusunda bir güvence teşkil eder.
Garanti markasının belirli bir alıcı çevresine yönelmiş işaret niteliğinde olması nedeniyle bireysel markalar dikkate alınarak düzenlenen 7 ve 8. maddelerde öngörülen mutlak ve nisbi ret sebepleri garanti markasının niteliğine uyduğu ölçüde uygunalabilecektir. Misal olarak, garanti markası tasviri veya yanıltıcı olmayacaktır.
Garanti markalarının karakteristik özelliği; kontrol eden ile kontrol edilenin aynı kişi olmasının engellenmesi ve bu şekilde alıcıların karşılaştıkları garantinin doğruluğunun sağlanması amacıyla, ferdi markaların aksine, markanın marka sahibi tarafından veya garanti markasının sahibine iktisaden bağlı bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmasının yasak olmasıdır.
Mal veya hizmetler bakımından garanti markası kullanılması söz konusu mal veya hizmetlerin teknik yönetmelikte yer alan özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Teknik yönetmelikte belirlenen koşullara uyan işletmeler garanti markasını kullanma hakkına sahip olurlar.
Garanti markasının tescili için markanın kullanım usul ve şartlarını gösterem yönetmelik de TPE’ye sunulmalıdır. Garanti markalarının ve ortak markaların teknik yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler TPE’nin onayına tabiidir ve Enstitü tarafından uygun görülerek tescil edilmeyen yönetmelik uygulanamaz.
Teknik yönetmelikte belirlenen koşullara uyan işletmeler, garanti markasını kullanma hakkına sahip olurlar. Uygulamada genellikle garanti markasını kullanmak isteyen marka sahibine başvurur ve garanti markası sahibi ise bütün koşulların gerçekleştiğinden emin olduktan sonra garanti markasının kullanımı yönünde yetki verir.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü yorum, görüş ve sorunuz için,
Av. Z. Emre Kurt  [addmail]