Harf Markaları

Bilindiği üzere markanın en temel özelliği ayırt ediciliktir. Her ne kadar bir markanın tescil edilebilmesi için orijinal, benzersiz veya artistik olması gerekmese de ayırt edicilik fonksiyonunu ifa edebilmesi için en azından orijinal ve karakteristik olması gerekir.
Ülkemizde ve ATAD’ın uygulamasında harflerin tek başına tescil edilebileceği kabul görmüştür. Fakat hiçbir özelliği olmayan bir harfin tescil edilebilmesi için tescili talep edilen ilgili sınıfta ayırt edicilik vasfına haiz olup olmadığı marka olarak tescil edilebilmesi için gereken en öncelikli şarttır.
ATAD’ın tek bir harfin marka olarak tescile yetkinliğinin tartışıldığı 06 Eylül 2010 tarihli BORCO kararında bu husus tekrarlanmış ve tek harfin tescil edilebilir olmakla beraber bilhassa hiçbir özelliği olmayan harflerin ilgili sektörde ayrım gücüne sahip olup olmadıkları konusunda detaylı bir inceleme yapmanın önemine değnmiştir(BORCO v OHIM C-265/09 P 09 08.2010).
Türk Patent Enstitüsü de uygulamasında tek harfin marka olarak tescil edilebilir olduğunu kabul etmekle beraber, bu tip markalara ayırt edicilik katanın tek harfin özgün karakteri ve düzenleme şekli olduğunu kabul etmektedir.
Dolayısıyla tek bir harften oluşan markaların koruma sınırı çok dar yorumlanacaktır. Bu nedenle markalar genelde AEG, JVC, LG, 3M gibi birden çok harf veya sayının kombinasyonundan oluşur. Ancak Google’ın G’si, Facebook’un F’si, Playstation’un P’si, Kellog’sun K si gibi kullanım yoluyla çok tanınmış harf markaları da mevcuttur.
Web sitesi ve makaleyle  ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]