Hereke Halısı Coğrafi İşaret İhlali Yargıtay Kararı

Coğrafi işaret tescilinden doğan haklar ülkemizde çoğu zaman anlaşılamamakta ve markayla karışıklık doğmaktadır. Oysa coğrafi işaretle korunan bir ürünün özellikleridir, üzerinde yazan ibare değil. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Hereke Yün Halısı ve Bergama El Halısı coğrafi işaretlerinin tecavüzü iddiası konusunda hüküm verdiği E.2008/10674, K. 2010/2689 sayılı kararda da marka ile coğrafi işaretin karıştırılması söz konusu olmuştur. Davalı vekili söz konusu coğrafi işaretlerin tecavüzü iddiasına karşılık halılarda Hereke ve Bergama ibarelerinin bulunmadığını ileri sürmüştür.
İlk Derece Mahkemesi yaptığı yargılama neticesinde Hereke Yün El Halısı ve Bergama El Halısı ibareli coğrafi işaretlerle ürünün gerek teknik gerekse biçim özelliklerinin koruma altına koruma altına alınmış olunduğu ve davalının ithal etmek istediği halıların motif, renk ve desen özellikleri yönünden tamamen söz konusu tescil belgelerindeki unsurları içermesi nedeniyle tecavüzün varlığına hüküm kılmış ve Yargıtay 11. HD de bu kararı onamıştır.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]