İnternete Erişimin Engellenmesi

 
5651 sayılı kanunun 8. maddesine göre Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

  1. İntihara yönlendirme(TCK m.84),
  2. Çocukların cinsel istismarı(TCK m. 103/1),
  3. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma(TCK m. 190),
  4. Müstehcenlik(TCk m. 226),
  5. Fuhuş(TTK m. 227),
  6. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak(TTK m. 228),

suçları ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamında yer alan suçların, mesela Youtube bu nedenle uzun zaman kapalı kalmıştır, internet ortamında yapılan yayınlarla oluştuğu yönünde yeterli şüphe bulunması halinde erişimi engelleme karar verilebilmektedir.
5651 sayılı kanun dışında düzenlenen bir diğer engelleme sebebi ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer almaktadır. Buna göre FSEK’e sonradan eklenen EK.4’e göre FSEK kapsamında eser sahibi veya bağlantılı hak sahibi sayılan kişilerin bu haklarının djital ortamda ihlali halinde ihlale konu olan eserlerin içerikten çıkarılması gerektiğini öngörmektedir. Bu hükme göre hak sahiplerinin herhangi bir ihlal ortaya çıktığı zaman öncelikle içerik sağlayıcılara başvurup üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemeleri gerekmekte, ancak bundan bir netice alınamaması halinde Cumhuriyet Savcısı’na başvurularak servis sağlayıcısından içerik sağlayıcısına verilen hizmeti durdurulması talep edilebilmektedir.
Erişimin engellenmesi kararı bir koruma tedbiri olarak soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından verilecektir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilebilir.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı(TİB) iki durumda idari tedbir niteliğinde engelleme kararı verebilir. Buna göre kanunda sayılan suçları işlediği yönünde şüphe oluşan yayınların içerik veya yer sağlayıcılarının yurtdışında bulunması veya içerik/yer sağlayıcılar yurtdışında bulunmasa dahi çocuklara cinsel istismar ve mütehcenlik suçlarına ilişkin yayınlar için TİB kendisi erişimi engelleme karar verebilir.
Makale ve Web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumunuz için;
Av. Z. Emre Kurt       [addmail]