İsim ve Soy İsimlerin Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması, Yargıtay'ın Altınbaş Kararı

Marka hukuku uygulamasında  en sık karşılaştığımız durumlardan biri kişinin adını veya soyadını ticaret unvanı olarak tescil ettirmesi ancak bu ismin bir tanınmış markaya benzerlik taşıması durumudur. Normalde Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesine göre kişiler dürüstçe ve ticari ve sanayi konularıyla sınırlı kalmak koşuluyla üçüncü kişilerin adlarının kulanımı engellenezse de kişinin adı ve soyadı dahi olsa bir markanın tanınmışlık kazanmasından sonra tanınmış markaya benzer bir ibare unvan olarak ticaret siciline tescil edilmişse bu durum haksız rekabet yaratacaktır. Mesela bir kimsenin soyadı  Sabancı olabilir. Bunu ticaret siciline tescil ettirirse şüphesiz Sabancı markalarına haksız rekabet yaratacaktır. Çünkü potansiyel müşteriler bu ismi gördükleri zaman direk olarak Sabancı Holding ile bağlantı kuracaklardır. Müşteriler ticaret unvanının kaynağının Sabancı olmadığının ayrımına varsalar dahi kullanılan Sabancı ticaret unvanı toplumun dikkatini çekerek tanınmış markanın itibarını sömürecektir.  Bu durum da haksız rekabetin varlığına işaret edecektir.
Nitekim Yargıtay 11. HD. 31.10.2000 E.2000/5942, K.2000/8429 sayılı emsal bir kararında; Yasin Altınbaş’ın unvan olarak tescil edilmesine karşı tanınmış Altınbaş markasınca bu ismin ticaret sicilinden terkini için açılan davada, davacı Altınbaş şirketi lehine karar vermiş ve “her ne kadar kişiler isimlerini iyi niyet kuralları dahilinde ticaret unvanı olarak kullanmakta serbestlerse bile tanınmış marka olan Altınbaş markasının tanınmasından sonra onun unvan olarak tescilini kanun korumaz” yönünde hüküm kurmuştur.
Web sitesi ve makaleyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumunuz için;
Av. Z. Emre Kurt  [addmail]