Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 7/2-K maddesi uyarınca kamu düzenine ve kamu ahlakına aykırı olan markalar tescil edilemez. Bu maddeye göre kamu düzeni ve kamu ahlakına göre aykırılığın söz konusu olup olmadığı markanın kullanılış amacına göre tespit edilecektir.
Nitekim Kama Sutra kararında; Kamasutra ibaresinin prezervatiflerde kullanılmak üzere tescil talebi TPE tarafından genel ahlaka aykırı bulunarak reddedilmiş ancak Enstitü’nün bu kararına karşı açılan davada mahkeme; bu kelimenin ansiklobedik sözlüklerdeki anlamıyla Uzakdoğu ülkelerince seks tekniği manasına geldiği, IV ve VII. yüzyıl arasında yazılmış ve cinsel ilişki kurallarını inceleyen bir eserin adı olduğu, prezarvatif ürününün de cinsellikle doğrudan ilgili olması nedeniyle genel ahlakı zedelediği gerekçesiyle Kamasutra markasının tescilinin reddine dair kurum kararını iptal etmiş ve Yargıtay da bunu onamıştır.
Ülkemiz uygulamasında ahlaka ve kamu düzenine aykırı markalarla ilgili çok fazla olmamakla birlikte Avrupa uygulamasından örnek vermek gerekirse:
Jesus
Jesus markasının tescili halinde bu ibare ile temsil edilen dinsel değerin önemli ölçüde gölgeleneceği gerekçesiyle marka olarak tescili talebi reddedilmiştir.
White Dove You Do Not Need Wings to Fly
White Dove You Do Not Need Wings to Fly markası ise; White Dove’ın bir uyuşturucunun takma adı olması itibarıyla bu ibarenin uyuşturucu kullanımını över, özendirir bir manaya gelmesi nedeniyle tescili reddetmiştir.
Fook
Fook markası da bu kelimenin İngilizce bir küfür olan FUC.K şeklinde telaffuz ediliyor olması ve bu kelimeye görsel olarak da benzemesi nedeniyle reddedilmiştir.
Web sitesinin içeriği ve makaleyle ilgili her türlü soru, yorum ve görüşleriniz için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]