Marka Eşya listesi

Mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin liste 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 08.12.2014 tarih ve 29199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Marka tescilinde sınıf listesi, Markanın koruduğu ürün ve hizmetlerin listesidir.  Bu sebeple marka başvurusu yapılmadan önce sınıflandırmanın doğru yapılması çok önemlidir.
Yeni düzenlenen eşya listesinde bazı malların sınıfları değişmiştir. Bu sebeple marka sınıfınızı belirlerken yeni listenin mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir.
4M Patent ofisinden bilgi almadan karar vermeyiniz.
Tebliğ ve ekinde yer alan mal / hizmet listesine ulaşmak için tıklayınız.
 
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin  Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde 01.01.2015 Tarihi İtibariyle Yapılan Değişiklikler