Marka İtirazını Kimler Yapabilir?

Türk Patent Enstitüsü’ne her ay binlerce marka başvurusu yapılmaktadır. Bu marka bavurularına, başvurunun resmi marka bülteninde yayınlanmasından itibaren  3 ay içinde itiraz edilebilmekte, ardından yapılan itiraz reddedilirse kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna gidilebilmektedir. Markalar Dairesi’nde bir marka uzmanı inceleme yaparken yeniden inceleme ve değerlendirme kurulunda dosya bir heyetçe değerlendirilmektedir. Başkaları tarafından yapılan itirazlara görüş de bildirilebilmektedir.
Bültende yayınlanan markalara kimlerin itiraz edebileceği sorusunun cevapı ise 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanın Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 34. maddesinde belirtilmektedir. Bu maddeye göre; tescil başvurusu yapılmış bir markanın tescil edilmemesine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar marka başvurusunun yayınından itibaren 3 ay içinde ilgililerce yapılır.
İlgili terimini kullanan yönetmelik itiraz yapabilecek kişileri oldukça geniş tutmuştur. Buna göre marka sahibi bizzat itiraz edebileceği gibi bu marka tescilinden bir şekilde zarar görebilecek olan , marka tescilinin haksız olduğunu öne süren kişiler de bu ilgilerini inandırıcı şekilde izah ettikleri takdirde itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir.