Markanın Adwords Olarak Kullanılması

Anahtar kelimelerle yapılan reklâmlar, internet arama motorlarında işletmelerin arama motorlarıyla yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde, sitelerin arma sonuçlarının üst kısmında veya yan kısmında çıkması biçiminde gerçekleşmektedir. Bilindiği üzere bu tip reklâmların en meşhuru ve en yaygını Google tarafından kullanılan adwords reklâmlardır. Google adwords reklâmlarında bir anahtar sözcük için en yüksek ücreti ödeyen kimse reklâm sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.
Adwords reklâmlarda bir markanın kullanılması kural olarak MarKHK m. 9/II(e) gereği markanın ihlali olarak kabul edilebilecektir. Konuyla ilgili emsal kararlara göre debir şirketin başkasına ait markayı anahtar kelime olarak kullanması markasal bir kullanım olmakla birlikte bu tek başına bir marka ihlalini kabul etmek için yeterli değildir. Bunun yanında markanın köken gösterme işlevinin de zarar görmesi gerekir. Google’ın sorumluluğu ise anahtar kelimelerin kullanımına ilişkin belirlediği politikalarla sınırlıdır. Yoksa ülkemizi de etkileyen Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın birçok kararında da belirtildiği üzere anahtar kelimelerin tek tek seçiminde Google’ın herhangi bir denetimi ve sorumluluğu yoktur, reklâm veren bizzat sorumludur.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için:
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]