Ortak Marka Kavramı

Ortak marka bir gruba dahil işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Ortak marka, bir gruba dahil birden çok işletme tarafından teknik yönetmeliğine uygun olarak kullanılır ve markayı kullanmaya yetkili kişiler teknik yönetmelikte gösterilir.
Ortak markanın birçok işletme tarafından kullanılıyor olması nedeniyle bu marka yaygın bir şekilde holding markalarıyla karıştırılmaktadır. Mesela Sabancı grubuna ait şirketlerin kullandığı SA logosu holding adına tescilli bireysel bir markadır.
Ortak markanın tescili için birlikte hareket edilmesi zorunludur. Ancak yenileme için tek birinin beyanı yeterli olmaktadır.
Ortak marka teknik yönetmeliğinde ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler gösterilir ve burada ortak markayı kullanma şartları da gösterilebilir.
Ortak markaların teknik yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler TPE’nin onayına tabiidir. TPE teknik yönetmelikte kısmen veya tamanen yapılacak değişiklikleri mevzuata aykırılık taşıyıp taşımadığını inceleyecek ve herhangi bir aykırılık görmesi halinde değişiklik talebini reddedecektir.
Mesela makaledeki resimde görülen şekil WIPO nezdinde 528696 sayıyla merkezi Kalküta Hindistan’da bulunan The Tea Board adına 30. sınıftaki çay emtiasında tescilli uluslararası bir ortak markadır(collective mark). Darjeeling çayı,  “çayların şampanyası” olarak bilinen oldukça meşhur bir çaydır ve bu isim ortak bir marka olarak alınarak Darjeeling çayı üreticilerinin kullanımı için tescil edilmiştir.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumunuz için;
Av. Z. Emre Kurt  [addmail]