Özel Servislerin Tescilli Markları Kullanmaları Haklı Kullanım

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2003/2346, K.2003/8743 K. sayılı kararında; davacı aralarında hiçbir akti ilişki olmadığı halde davalının haksız olarak müvekkilinin markasını işyerinde kullanarak iltibas yarattığının tespit edildiğini davalının bu eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğini, davalı vekili ise müvekkil şirketin üç ayrı marka aracın tamirini yapan özel servis olduğunu, bu araçların tamirinin yapıldığını belirtmek üzere levhasına marka isimlerinin yazılmış olduğunu, yetkili servis olduklarına ilişkin  izlenim vermediklerini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davacının iş yerinin ön cephesinde ve kartvizitinde bulunan marka nedeniyle ayrıca servis yazısında OK işareti olduğu yolunda iltibas yaratıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.
Yargıtay servis hizmeti veren bir işletmenin kendi işletme adını hakim unsur şeklinde yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markaları araçlara hizmet verildiğini göstermek bakımından marka sahibinin iznine gerek olmadan Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesinde tarif edildiği koşullarla işletme adına hakim unsur, tescilli markayı tali unsur olarak kullanabileceği ancak somut olayda markanın hakim unsur teşkil edecek şekilde davacı marka ve logosunu kullandığı anlaşılmakta olduğu gerekçesiyle hükmü onamıştır.
YORUM: Uygulamada yetkili olmayan kişilerin verdikleri servis hizmetinin niteliğini belirtmek üzere tescilli bir markayı ve logoyu kullanmaları çok sık karşılaşılan bir husustur. Yargıtay’ın bu konudaki yerleşik uygulaması Avrupa’nınkiyle paraleldir. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı BMW v Deenik kararında davalının BMW marka araç tamir ettiğini BMW ibaresini kullanmadan müşterilerine ilan edemeyeceğibi belirmiştir. Divan bir başka kararında eğer marka hakkı sahibiyle ilişkili olduğu izlenimi verilyorsa bu ticari dürüstlük prensibine aykırı olacağını belirtmiştir.
Yargıtay da uygulamasında marka ile bağlantılı olduğu izleniminin verilmemesi için markanın tali unsur, işletme adının asli unsur olarak kullanılması gerektiğine birçok kararında hükmetmiştir. O yüzden piyasada Yıldız İphone Servis, Başkent BMW Servis, Saygın Opel Servisi gibi birçok firma markadan bağımsız olarak hizmet verebilmektedir ve bu Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Karaname’nin 12. maddesine göre haklı bir kullanım oluşturmaktadır.
Web sitesinin içeriği ve makaleyle ilgili her türlü soru, yorum ve görüşleriniz için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]