Patent ve Faydalı Model Tescili

Türkiye’de Patent ve Faydalı Model Tescili

Türkiye’de Patent ve Faydalı Model koruması 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (SMK)  ile sağlanmaktadır.

PATENT; teknik bir soruna çözüm getiren veya bir ürünün üretim yöntemini yeni bir yolla tanımlayan, buluş basamağı içeren, sanayiye uygulanabilir olan ve dünya çapında yeni olan buluşlar için hak sahibinin tekeline 20 yıl süreyle verilen haktır.

FAYDALI MODEL; teknik bir soruna çözüm getiren, sanayiye uygulanabilir olan ve dünya çapında yeni olan buluşlar için buluşun bu kullanım hakkının 10 yıl süre ile hak sahibinin tekeline verilmesi hakkıdır.

Türkiye’de patent/faydalı model tescili için 4M Danışmanlık aşağıdaki çözümleri sunmaktadır:

  • Başvuru yapılmadan önce, başvuruya konu buluşun ulusal ve uluslararası veritabanlarında ön araştırmasının yapılması
  • Başvuru dosyasının hazırlanması (Tarifname, istemler, özet, teknik resimler) ve dosyalanması
  • Başvurunun takip edilmesi ve gerekli hallerde resmi cevapların süresi içerisinde dosyalanması
  • İlan aşamasında olası itiraz ve olumsuz kararlara karşı cevapların sunulması
  • Tescil sürecinin sonlandırılması ve belgenin gönderimi
  • Korumanın devam edebilmesi için yıllık korumalarının takibi
  • Devir, lisans işlemlerinin dosyalanması ve adres ve unvan değişikliklerinin sicile kaydı

Yurtdışında Patent Tescili

Yurtdışında patent tescilinin sağlanması için farklı sistemler mevcuttur:

1. Ulusal Başvuru

Talep edilen ülkede, Türkiye’de olduğu gibi o ülkede ikamet eden marka vekilleri aracılığı ile doğrudan ilgili Marka ve Patent Ofisine patent tescil başvurusu yapılabilir.

4M Danışmanlık tüm ülkelerde patent tescil işlemleri için hizmet vermektedir. Dilediğiniz ülke/ülkelerde patent tescil işlem prosedürleri için 4M Danışmanlık uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

2. Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Yapılan Uluslararası Başvurular (PCT)

Türkiye’nin de dâhil olduğu üye ülkelerin tamamında veya tercih edilen ülkelerde tek bir başvuru
yapılmasını ve tek bir araştırma raporu alınmasını sağlayan, araştırma ve inceleme işlemlerinin tek bir
merkezde yapılması sebebiyle hem daha ekonomik hem de daha güçlü bir sistemdir.

(Bu başvuru kapsamında tescil alınabilecek ülke listesi için tıklayınız)

3. Avrupa Patent Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Başvurular (EPC)

Avrupa Patent Sözleşmesi’ne üye olan ülkelerin tamamında tek bir patent başvurusu ve tek bir patent
tescil süreci ile Türkiye’nin de aralarında olduğu üye ülkelerin tamamında patent koruması sağlayan
başvuru sistemidir. Avrupa Patent başvurusunun tüm işlemleri tek bir merkezde Avrupa Patent
Merkezi’ne (EPO) yapılır.

Süreçler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen 4M Danışmanlık Sınai Mülkiyet Ekibimizle iletişime geçiniz.

İLETİŞİM KURUN

Sayın ; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.