Patent Teşvikleri

Patent başvurusu ve teşvik sistemi Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayılarının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Patent teşvik sisteminden, T.C. vatandaşları ile Türkiye içinde faaliyet gösteren Türk Hukuku’na göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler yararlanabilecektir.
Sadece patent başvurularını kapsayan teşvik sisteminde birer yıllık olarak belirlenen teşvik dönemi içerisinde tüzel kişiler en fazla 20, gerçek kişiler ise en fazla 5 başvuru için teşvik sisteminden yararlanabileceklerdir. Teşvik başvuru sahiplerinin, TÜBİTAK’a patent tescili için başvurmadan önce Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusunda bulunmuş olmaları ve patent başvuru ücretinin kendileri tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Bu işlemin ardından şekli uygunluk kararıyla birlikte patent başvurusu sahibinin TÜBİTAK’ın Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na teşvik başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Teşvik sistemi ile incelemesiz patent ve faydalı model başvuruları hariç olmak üzere incelemeli patent başvuruları, Avrupa Patent Sözleşmesi uyarınca yapılacak bölgesel patent başvuruları ve üçlü patent başvuruları(Triadic Patent: Avrupa, Amerika ve Japonya Patent Ofisleri nezdinde yapılan patent başvuruları) desteklenecektir.
Ulusal patent başvuruları ile uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için sağlanan geri ödemesiz destekler kapsamına giren patent vekilleri aracılığıyla yapıldıysa 450 TL’lik ek bir destek daha sağlanacaktır.
Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının, araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan geri ödemesiz destek kapsamına giren patent başvuruları patent vekilleri aracılığıyla yapıldıysa bu aşamada sağlanan kredş desteği vekil harcamalarında kullanılabilecektir.
Teşvik Süreci Ulusal Ve Uluslararası Başvurular Açısından Farklı Bir Şekilde İşler
1.     Ulusal Patent Başvuruları

 • Başvuru sahibi/sahipleri veya vekili TPE’ye patent başvurusunu yapar(patent başvuru ücretini kendileri öderler).
 •  Patent başvurusu sahibi TPE’den alınan şekli şartlara uygunluk bildirimi ile TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapar.
 • TÜBİTAK başvuruyu en kısa zamanda değerlendirir ve teşvik başvurusunun kabulüne karar verirse TPE’de söz konusu patent başvurusu için açılan hesaba bir defaya mahsus olmak üzere TÜBİTAK’ın yıllık olarak belirlediği meblağ yatırılır.
 • Başvuru sahibi veya vekili teşvikin kabulünden sonra ücret gerektiren patent işlemleri ile ilgili taleplerini TPE’nin teşvik kapsamındaki başvurular için özel olarak düzenlediği formlarla yaparlar.
 • Her bir işlem için gereken ücretler ilgili hesaptan düşülecektir. Hesabındaki teşvik miktarı biten başvuruların sonraki işlemlerinin ödemeleri başvuru sahibi tarafından yapılır.

 

 1.  Uluslararası Patent Başvuruları

I. Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patentbaşvurularının ilk aşamasındaki ücretler için sağlanan geri ödemesiz destek:

 •  Başvuru sahibi/sahipleri ilgili ofise patent başvurusu yapar(Başvuru ücretini kendi öder).
 •  Başvurunun ilgili uluslar arası kurumca alındığını gösteren belgeyle TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapar.
 •   Başvuru sahibi/sahipleri veya vekili ilgili ofise araştırma ve inceleme raporu düzenletir(gerekli ücretleri kendisi veya uluslararası veya bölgesel patetn başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için verilen destekle öder).
 • İlgili uluslararası kurumun düzenlediği araştırma veya inceleme raporu ile TÜBİTAK’a başvuru yapar.
 •    TÜBİTAK ve TPE vekillerince oluşturulacak bir jürinin vereceği görüş doğrultusunda, TÜBİTAK en kısa sürede karar verir,
 • Teşvik başvurusu kabul edilirse, teşvik tutarı taksitler halinde başvuru sahibinin hesabına ödenir.

 
II. Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) paten  başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan geri ödemeli destek;

 • Başvuru sahibi/sahipleri veya vekili, ilgili ofise araştırma veya inceleme raporunu düzenletir(gerekli ücretleri kendisi veya uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için verilen destekle öder).
 • İlgili uluslararası kurumun düzenlediği araştırma veya inceleme raporu ile TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapar. (TBF-3 ve ekleri ile)
 • TÜBİTAK ve TPE yetkililerince oluşturulacak bir JÜRİ’nin vereceği görüş doğrultusunda, TÜBİTAK en kısa sürede karar verir. (kredi miktarının belirlenmesi de dâhil)
 • Teşvik başvurusu kabul edilirse, teşvik tutarı taksitler halinde, başvuru sahibininTBF-3’te belirtilen hesabına TÜBİTAK tarafından yatırılır.