Perakende Satış Hizmeti için Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar

Markalar hakkındaki Nice sınıflandırmasının 35.08. sınıfında yer alan “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” perkandecilik hizmetleri olarak adlandırılmaktadır.
Çok geniş bir kapsamı olan bu sınıfa göre marka tescili talebinde bulunurken ne tip ürünlerin perakendeciliğinin yapılacağının ayrıca belirtilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durum uygulamada ciddi sorunlara yol açmaktadır. Zira perakendecilik hizmetlerinde tescil edilen ibarenin perakendeciliğin hangi alanında kullanılacağının belirtilmemesi bütün malların perakendeciliği ile alakalı bir ibare üzerinde bir teşebbüse tekel hakkı vermektedir. Marka hukukunda istikrarın temeli olan sicilin belirliliği ilkesine de aykırı olan bu durum uygulamada büyük haksızlıklara yol açmaktadır.
Bir örnekle açıklamak gerekirse; diyelim Atlas ibaresi bir süper market adına 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinde tescillliyken bir başka teşebbüs aynı ibareyi tıbbi ürünler perakendeciliğinde tescil ettirmek isterse marketçilikte kullanılan bu marka nedeniyle belki de yıllardır zaten kullanmakta olduğu markasını tescil ettirme hakkından mahrum kalacaktır. Hâlbuki marketcilik ve tıbbi ürünler perakendeciliği tamamen farklı dallardır ve iki marka arasında karıştırma ihtimali yoktur. Bu durumun hakkaniyete aykırı olduğu çok açıktır.
Ancak tescil aşamasında Atlas markalarının ne perakendeciliğinde kullanılacağı belirtilmediği için, şuanki mevzuat itibarıyla Atkas tamamen iki ayrı dalda kullanılacak da olsa aynı sınıfta tescil edilecek olan aynı markalardır ki mutlak tescil engelleri kapsamında tek markanın tek sahibi olur prensibi uyarınca, Atlas markası,  tamamen farklı bir alanda karışıklık yaratmayacak şekilde kullanılacak olsa dahi tescili hukuken mümkün değildir.
Uygulamada sıkça karşımıza çıkan bu problemin son derece basit bir çözümü vardır. O da perkendecilik hizmetlerinde marka tescili yaparken markanın hangi tip perakendecilikte kullanılacağının belirtilmesidir.
Web sitesi ve makaleyle  ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]