Perakendecilik Hizmetinde Uygulama Değişikliği

TPE tarafından 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinde yapılacak tesciller bakımından uluslar arası uygulamaya paralel olarak değişiklik yapılmıştır. Buna göre önceleri 35. sınıfta perakendecilik hizmetlerinde yapılan bir tescil kişiye her türlü perakencilik için tekel hakkı vermekteydi. Mesela giysi perakendeciliğinde Umar ismini tescil alan kişi Umar ismiyle fotokopi makinaları perakendeciliği yapacak bir kişinin tesciline engel olabiliyordu ve bu da hem marka tescilinin amacını aşacak şekilde  herhangi bir karışıklık durumu olmamasına rağmen tekel hakkı veriyordu. Aynı zamanda farklı bir sektörde önceden beri markasal olarak kullanılan işletme adları ve/veya ticaret unvanlarının marka olarak tescil edilmesine mani olarak adaletsiz bir durum yaratıyordu.
Bu konuda AB Mahkemelerindeki emsal niteliğindeki Praktiker kararda ATAD perakende satış hizmeti için marka tescil edilebilmesi için bu hizmet kapsamında satış hizmetine konu olacak mallara veya malların türüne ilişkin bilgi verilmesinin zorunlu tutulması gerektiğini ifade etmiştir.
TPE son yayınladığı tebliğ ile Praktiker kararına paralel olarak 35.  sınıftaki perakendecilik hizmetlerinde yapılacak tescil sadece ne perakendeciliği yapılacaksa onunla sınırlı olacaktır.
Enstitü gerekçesinde “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” tüketicilerin farklı mallar arasından kendisine uygun olanı seçip satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetini ifade etmektedir. Bu hizmet esas olarak çeşitli malların tüketiciye sunum hizmetinden oluşmakta, malların satış işlemini ifade etmemektedir.”  demiştir.
Kabul edilen bu yeni uygulamaya göre, çok sayıda farklı sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulduğu büyük ya da küçük ölçekli perakende mağazalarının sunduğu hizmetler ile sadece belirli bir sektöre veya birkaç sektöre ait malların bir araya getirilerek sunulduğu hizmetler MarKHK m. 7/1(b) maddesi anlamında aynı türden hizmetler olarak değerlendirilemeyecektir.
Enstitü’ye göre MarKHK m. 7/1(b) kapsamında yapılacak inceleme hizmetin niteliği ve ifade ediliş tarzı itibarıyla yarattığı genel izlenim dikkate alınarak aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yapılacaktır:

  1.  Malların, mal gruplarının ya da sektörlerin belirtilmediği ifadeler ile malların, mal gruplarının sektörlerin belirtildiği ifadeler ilke olarak birbirleri ile aynı ya da aynı türden hizmet olarak kabul edilmeyecektir,
  2.   Aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka başvurularında aynı türden veya benzer mal, mal grubu ya da sektör adı ile ifade edilen hizmetler aynı ya da aynı türden hizmet olarak kabul edilecektir.
  3.  Aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka başvurularında, birbirinden tamamen farklı mal, mal grubu ya da sektör adı ile ifade edilen hizmetler aynı aynı türden hizmet olarak kabul edilemeyecektir.
  4.  Mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilmesine rağmen kapsamı ve yarattığı izlenim itibarıyla çok sayıda sektöre ait bir araya getirilmesi hizmetine eşdeğer nitelikte “genel kapsamlı” bir algılama yaratan hizmetler çok sayıda sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetleri ile aynı türden hizmet olarak kabul edilecektir.

Enstitü önceden perakendecilik hizmetleriyle alakalı tescil edilen markaların durumuna da değinerek “tescil edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış bulunan markaların ilgili hizmet listelerinin belirli bir mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilerek değiştirilmesi yönündeki taleplerin her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceğini” belirtmiştir.
Bu uygulama değişikliği ile TPE perakendecilik konusunda eleştirilere neden olan uygulamasını oldukça iyileştirmiş olmakla birlikte hem kurum hem de Yargıdaki uygulama kuşkusuz zamanla yerleşecektir.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumunuz için;
Av. Z. Emre Kurt      [addmail]