Tag Archives: tasarım dava

Tasarım Hakkının Gasbı

Tasarım hakkı 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(EndTasKHK)  m. 13/1’e göre gerçek tasar...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.