Tag Archives: tasarım hukuku

Tasarım Hakkının Gasbı

Tasarım hakkı 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(EndTasKHK)  m. 13/1’e göre gerçek tasar...

Lisanslama Sözleşmeleri

Lisanslar marka, patent, tasarım ve fikri mülkiyet hakkı sahipleri için küresel pazarlara açılmayı, gelişmekte olan ülkeler içinse yeni tek...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.