Tag Archives: tpe dava

Yanıltıcı Markalar

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, t...

Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi

Yargılama neticesinde verilen markanın hükümsüzlüğü kararı marka üzerinde marka sahibine ait olan hakkı sona erdirir. Dava sonunda verilen ...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.