Tag Archives: türk patent enstitüsü dava

Yanıltıcı Markalar

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, t...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.