Türkiye’de Tasarım Tescili

Türkiye’de Tasarım Tescili

Türkiye’de tasarım koruması 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (SMK)  ile sağlanmaktadır.

TASARIM; bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Türkiye’de tasarım tescilinin sağlanabilmesi için tasarımın yeni ve ayırt edici olması zorunludur. Tasarımın “yenilik kriteri” ise tasarımın kamuya sunulduktan sonra “12 ay içerisinde”  tescil başvurusunun yapılmasıdır. Bu kriteri sağlayamayan tasarımlar tescile tabi değildir.

Koruması istenilen tasarımlar için ayrı ayrı başvuru yapılabileceği gibi tek bir başvuruda, aynı ürün/hizmet grubuna ait olması halinde, birden fazla tasarımın koruması sağlanabilir.

Tasarım tescilinin koruması başvuru tarihinden ibaren 5 yıldır. Her 5 yılda bir yasal yenileme sürecinde, Kurum tarafından belirtilen harcın ödenmesi halinde toplamda 25 yıl koruma sağlanabilir.

Türkiye’de tasarım tescili için 4M Danışmanlık aşağıdaki çözümleri sunmaktadır:

  • Tasarım başvurusu yapılmadan önce, tescili istenilen tasarımın erişilebilir kaynaklar çerçevesinde yenilik ve ayırt edicilik kriterine ilişkin değerlendirilmesi
  • Başvurunun TÜRKPATENT’e dosyalanması ve başvurunun takibi
  • Tasarım tescil işleminin sonuçlanması ve tescil belgesinin gönderimi
  • Tescil sağlandıktan sonra 5 yıllık yenileme sürecinin takibi
  • Her ay yayınlanan resmi tasarım bülteninin takip edilmesi, benzer tasarımların izlenmesi ve itiraz işlemlerinin dosyalanması
  • Tasarım devir, lisans işlemlerinin dosyalanması ve adres, unvan değişikliklerinin sicile kaydı

Süreçler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen 4M Danışmanlık Sınai Mülkiyet Ekibimizle iletişime geçiniz.

Yurtdışında Tasarım Tescili

Türkiye’de alınan tasarım tescili sadece Türkiye’de geçerlidir. Tasarımınızı diğer ülkelerde de koruma altına almak istiyorsanız yurtdışında da tescil başvurusu yapmanız gerekir.

Yurtdışında tasarım tescili yapılırken aşağıdaki yöntemler tercih edilebilir:

1. Ulusal Tasarım Tescil Başvurusu

Talep edilen ülkede, Türkiye’de olduğu gibi o ülkede ikamet eden marka vekilleri aracılığı ile doğrudan ilgili Marka ve Patent Ofisine tasarım tescil başvurusu yapılabilir.

4M Danışmanlık tüm ülkelerde tasarım tescil işlemleri için hizmet vermektedir. Dilediğiniz ülke/ülkelerde tasarım tescil işlem prosedürleri için 4M Danışmanlık uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

2. Lahey Sistemi Kapsamında Uluslararası Tasarım Tescil Başvurusu

Lahey Antlaşması’na üye olan ülkelerin tamamında veya tercih edilen ülkelerde önceki başvuru dayanak gösterilmeden tasarım başvurusu yapmaya olanak sağlayan sistemdir. Başvuru TÜRKPATENT aracılığı ile veya doğrudan Uluslararası Büro’ya dosyalanabilir.

Başvuruda tercih edilen ülkeler birbirinden bağımsız olarak tasarım hakkında 12 ay içerisinde kararlarını Uluslararası Büro aracılığı ile başvuru sahibine iletirler. (Lahey Antlaşmasına üye ülke listesi için tıklayınız.)

3. Avrupa Topluluğu Tasarım Tescil Başvurusu

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında tek bir başvuru ile koruma sağlayan başvuru sistemidir.  Üye tüm ülkelerin tek bir ülke gibi kabul edildiği sistemdir. Bu nedenle tasarımınız üye ülkelerin 1 tanesinde reddedilirse ülkelerin tamamında tasarım tescili reddedilmiş sayılır.

Süreçler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen 4M Danışmanlık Sınai Mülkiyet Ekibimizle iletişime geçiniz.

İLETİŞİM KURUN

Sayın ; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.