Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Sarı Kırmızı Renkleri Hakkındaki Haksız Rekabet Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 07.07.2010 tarih ve 2010/11-396 ve 2010/371 sayılı kararında sarı kırmızı renklerini Galatasaray’ın çubuklu formasını andırır şekilde sunan ve üzerinde “taraftar” yazan bir yüz boyasının Galatasaray’a ait her türlü işareti kullanma konusunda tekel hakkına sahip bir firmaya haksız rekabet yaratıp yaratmadığı hususunu değerlendirmiş ve sonunda haksız rekabetin varlığı kanaatine varmıştır.
Yüksek Mahkeme gerekçesinde yalnızca sarı kırmızı renkleri kullanılmış olmasının haksız rekabet yaratmayacağı tespitinde bulunmakla beraber klübü temsil eden bu renklerin yanında, boyanın çubuklu formayı andırır şeklinde tertip edilmiş olması ve “taraftar” kelimesinin eklenmiş olmasının potansiyel müşteri açısından Galatasaray ile irtibat kurulmasına neden olacağı ve bu irtibatın da haksız rekabete yol açacağına hükmetmiştir.
YORUM : Ticaret Kanunumuz rekabetin her türlü suistimalini yasaklamıştır. Buna göre rekabet kişinin kendi emeğine dayanmalı, kimse başkasının haklı olarak yarattığı itibardan, şöhretten haksız olarak faydalanmamalıdır. Bu çerçevede, somut olayda sarı/kırmızı renklerini kullanan taraftar yazısı içeren bir yüz boyası haksız rekabet yaratacak mıdır? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararına paralel olarak burada bir haksız rekabetin varlığı kanaatindeyiz. Zira haksız rekabetin en sık rastlanan şekli olan iltibas(karışıklık) yoluyla haksız rekabet , potansiyel müşterilerin yüz boyasının Galatasaray veya Galatasaray’ın izniyle üretildiği yönünde bir izlenim edinerek yanılgıya düşmeleriyle ortaya çıkar.
Gerçekten de sarı kırmızı renklerini çubuklu formaya benzer şekilde sunan, üzerinde “taraftar” yazan bir ürünü gören potansiyel müşteriler refleksel olarak Galatasaray ile irtibat kuracaklardır. Galatasaray ile kurulacak irtibat ürünlerin Galatasaray’ın şöhretinden haksız olarak faydalanmasına yol açacağı gibi lisansörlerin yasal yollardan edinmiş oldukları Galatasaray’ı temsil eden her türlü işaret üzerindeki mali menfaatlerine de iyi niyet kurallarına aykırı olarak zarar verecektir.
Sonuç olarak, lisansörlerin iktisadi menfaatlerine zarar verecek olan ve Galatsaray’ın yaratmış olduğu şöhretten haksız olarak fayda sağlayacak yüz boyasının haksız rekabet yarattığı yönündeki Hukuk Genel Kurulu kararının isabetli olduğu kanaatindeyiz.
Web sitesi ve makaleyle  ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]