Yolsuz Tescil Haksız Rekabet Yargıtay'ın Tommy Kararı

Marka hukumuzda tescil sistemi esas olduğundan markanın sahibi adına tescil yapılan kimsedir. Marka hakkı sona ermesine kadar marka sahibi marka tescilinin kendisine sağladığı bütün haklardan faydalanır. Marka sahibi tescil ettirdiği işaret üzerinde gerçekte bir hak sahibi olmasa dahi marka sahibi olmasından kaynaklanan bütün haklarını kullanabilir. Bir başka değişle tescil haksız olarak yapılsa dahi marka mahkeme kararıyla sicilden terkin ettirilene kadar bu marka sahibinin bu markayı kullanması engellenemez, markanın kullanımı haksız olmadığından sonradan haksız olduğu anlaşıldığı için terkin edilen markanın kullanımı dolayısıyla tazminat da istenemez.
Yargıtay Tommy kararında; Tommy markasını tescil ettirip kullanan davalının bu kullanımının yolsuz olduğu Dünyaca meşhur Tommy Hilfiger markası nedeniyle ortaya çıksa da “Markaların tescilli oldukları süre içindeki kullanımları gerek 556 sayılı KHK gerekse daha önceki mevzuat ile sağlanan koruma kapsamında olup, tescilli bir markanın haksız kullanımından söz edilemez. Markaların hükümsüzlüğü yolunda kararlar ile sicilden terkinleri sağlandıktan sonra korumaları kalkacak ve bu tarihten itibaren kullanımlarının haksız rekabet oluşturduğu ileri sürülebilecektir.” Yönünde hüküm tesis etmiştir.
Web sitesinin içeriği ve makaleyle ilgili her türlü soru, yorum ve görüşleriniz için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]